Целостта на тъканта се поддържа от механична блокировка на влакната. Повърхността, гладкостта и стабилността на тъканта се определя основно от стила тъкан.