Трикотажа е завършен продукт на трикото, структурата на който е свързан, за разлика от тъканите, която се образува в резултат на взаимното преплитане на две системи от нишки (основа и вътък) подредени в две взаимно перпендикулярни посоки. Тъканта се характеризира с удължение, еластичност и мекота. При производството на трикотажни платове са използвани синтетични, памучни, вълнени и копринени влакна или различни комбинации, включително с добавянето на еластан.