Най-фината вълна се добива от Мериносови овце, порода, внимателно селектирана в Испания през 12ти век. Днес се отглежда изключително в Австралия.През вековете, вълната се е класифицирала по много различни начини, по-често дължащи се на интуицията и въображението, отколкото на реалните и характеристики. В съвремието, нарастващите пазарни нужди доведоха до приемането на нови критерии за оценка качествата на вълната.